Înscrieri ASTRA FILM DOC TANK 2024

ASTRA FILM DOC TANK este un program de formare și dezvoltare ce se desfășoară în cadrul Festivalului Astra Film pe parcursul a cinci zile și se adresează proiectelor de film documentar aflate în diferite etape de dezvoltare sau producție.
ASTRA FILM DOC TANK constă într-un atelier de pregătire pentru echipele a 8 proiecte de film documentar, o prezentare publică și întâlniri individuale cu profesioniști din industrie.
ASTRA FILM DOC TANK are loc în perioada 21-25 octombrie 2024 în Sibiu, România.
Termenul limită pentru înscrieri este 15 iulie 2024.

CUI se adresează

ASTRA FILM DOC TANK este destinat în mod specific proiectelor de film documentar care provin din următoarele țări: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, România, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina.
ASTRA FILM DOC TANK se adresează echipelor de regizori & producători care doresc să își sporească vizibilitatea internațională a proiectelor lor, să-și extindă rețeaua profesională, să exploreze noi oportunități de co-producție sau să obțină finanțare pentru proiectele lor.
Regizorii cu un proiect care nu au încă un producător atașat și care caută unul sunt, de asemenea, eligibili pentru aplicare.
Proiectele pot fi în orice etapă de dezvoltare sau producție, nu trebuie să fie finalizate și trebuie să aibă nevoie de sprijin în orice domeniu al producției.

CE fel de proiecte căutăm

Documentare creative de lungmetraj, indiferent de gen, stil și subiect. Selecția va fi bazată pe mai multe criterii, inclusiv calitatea artistică a proiectului, potențialul internațional și capacitatea regizorului/producătorului de a finaliza proiectul.

CUM să aplici

Procesul de aplicare are loc online, iar toate materialele trebuie să fie prezentate în limba engleză. Pentru a depune un proiect, vă rugăm să completați toate informațiile necesare în formularul online care poate fi accesat aici.
Informații și materiale necesare:
• Titlul proiectului (versiunea originală și în limba engleză)
• Regizor
• Producător
• Compania de producție
• Țara de origine
• Stadiul proiectului
• Buget in euro
• Planul de finanțare și finanțarea confirmată
• Durata estimată
• Data estimată de începere a producție
• Data estimată de lansare
• Logline (maximum 300 de caractere cu spații/ 1-2 propoziții)
• Sinopsis (maximum 2000 de caractere cu spații)
• Declarația regizorului (maximum 2000 de caractere cu spații)
• Declarația producătorului (maximum 2000 de caractere cu spații)
• Biografia și filmografia regizorului
• Biografia și filmografia producătorului
• Material vizual - recomandăm un teaser de 3-5 minute, o asamblare de scene sau material de cercetare, preferabil accesibile printr-un link Vimeo
• Istoricul proiectului - vă rugăm să menționați în câteva cuvinte în ce etapă se află proiectul, dacă a participat la ateliere anterioare (dacă este cazul); orice aspect special sau demn de amintit despre proiect care nu a fost subliniat în materialele creative
• Ce anume căutați la Astra Film Doc Tank - de exemplu: co-producător, asistență pentru pachetul creativ actual, consultanță privind oportunitățile de finanțare, agent de vânzări, televiziuni, etc.; orice aspect care ne-ar putea ajuta să găsim cele mai bune soluții pentru dezvoltarea proiectului dumneavoastră în timpul acestui atelier de 5 zile.
• Detalii de contact ale regizorului și producătorului

CE se întâmplă după procesul de selecție

După procesul de selecție, echipele de regizori și producători a celor 8 proiecte selectate vor fi invitate la Sibiu, în timpul Festivalului Astra Film, pentru atelierul de pregătire, prezentarea publică și întâlnirile individuale organizate cu profesioniști din industrie.
ASTRA FILM DOC TANK va acoperi costurile de cazare, mese și acreditare pentru regizor și producător pe durata programului. Costurile de transport rămân în sarcina participanților.
Odată confirmată selecția unui proiect, este obligatorie atât prezența regizorului, cât și a producătorului pe toată durata desfășurării atelierului. Numai echipele care au participat la atelierul de pregătire pot participa la prezentarea publică (pitch).
Toate proiectele participante vor fi prezentate în catalogul Astra Film Doc Tank.
Toate proiectele participante trebuie să menționeze pe genericul final: "prezentat la Astra Film Doc Tank", împreună cu logo-ul oficial. Logo-ul va fi furnizat la cerere.

CUM funcționează

În timpul atelierului, cei trei tutori vor lucra împreună cu echipele proiectelor asupra aspectelor creative și de producție. Acestea pot include, dar nu se limitează la următoarele subiecte: pachetul creativ al proiectului, dezvoltarea sinopsisurilor și a trailerelor, analiza bugetelor, explorarea oportunităților de finanțare, marketing, audience engagement.
Atelierul de pregătire se va încheia cu o prezentare publică (pitch), urmată de întâlniri individuale cu profesioniști invitați. Fiecare echipă de proiect va avea 10 minute alocate pentru a-și prezenta proiectul, structurate astfel: 7 minute pentru prezentare (inclusiv video sau alte materiale vizuale) și 3 minute pentru a răspunde întrebărilor din partea experților din industrie prezenți. Pitch-ul va fi urmat de întâlniri individuale cu invitații - producători, agenți de vânzări, reprezentanți de festivaluri sau distribuitori.
Pe lângă mentoratul oferit în cadrul atelierului, programul va include discuții și masterclass-uri.

Termeni și condiții

Limba oficială de desfășurare a programului ASTRA FILM DOC TANK este engleza și toți participanții trebuie să poată lucra confortabil în această limbă.
Participarea in cadrul ASTRA FILM DOC TANK nu presupune o taxa de participare.

Autorizare și aprobare

Prin depunerea unui proiect la ASTRA FILM DOC TANK, respectiv completarea formularului de înscriere, solicitantul afirmă și asigură că are dreptul de a trimite proiectul către ASTRA FILM DOC TANK. În plus, solicitantul confirmă că a obținut toate autorizațiile și consimțământurile necesare de la deținătorii drepturilor de autor, deținătorii drepturilor conexe, a conținutului cu mărcă înregistrată și orice alt conținut protejat de drepturi de proprietate intelectuală inclus în proiectul depus.
ASTRA FILM DOC TANK, reprezentanții săi, persoanele autorizate și/sau angajații nu vor fi răspunzători pentru includerea neautorizată de astfel de conținut în proiect care ar putea duce la revendicări din partea terților.
Aplicantul se angajează să asigure protecția și să ofere compensații complete către ASTRA FILM DOC TANK, reprezentanților săi, persoanelor autorizate și/sau angajaților, împotriva tuturor revendicărilor, pierderilor, daunelor, răspunderilor și cheltuielilor rezultate din sau legate de revendicările terților în legătură cu proiectul depus.
ASTRA FILM DOC TANK este autorizat să excludă din program orice proiect care ar putea duce la revendicări din partea terților, fie înainte de începerea, fie în timpul desfășurării atelierului.